Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (EL-ELE vg1)

  HMS

  Begrepet HMS (helse, miljø og sikkerhet) brukes om alt arbeid vi gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Alle bedrifter er pålagt å jobbe systematisk med HMS. I elektrofaget handler HMS blant annet om hvordan vi jobber sikkert med elektriske anlegg.

  Sikkerhet

  Med S-en i HMS-begrepet mener vi sikkerhet for person, prosess og produkt. I HMS-sammenheng brukes ordet sikkerhet ofte i forbindelse med hendelser. Med hendelser mener vi akutte situasjoner, enkeltsituasjoner eller enkeltjobber som skal gjøres.

  Læringsressurser

  Sikkerhet

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter