Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Medieproduksjon

I dette emnet lærer du å planlegge, utvikle og presentere egne mediefortellinger på nye måter. Du finner også veiledningsressurser som kan hjelpe deg i arbeidet med tekst, foto, lyd og levende bilder.

Produser mediefortellinger på nye måter

I dette emnet lærer du å utvikle og presentere egne mediefortellinger på nye måter. Lær hvordan du lager memer, videoessayer, dokumentarer, digitale skrollefortellinger og kodekammer (escape room). Øv deg på muntlig-praktiske oppgaver.

Læringsressurser

Produser mediefortellinger på nye måter