Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2

Medieproduksjon

I dette emnet lærer du å planlegge, utvikle og presentere egne mediefortellinger på nye måter. Du finner også veiledningsressurser som kan hjelpe deg i arbeidet med tekst, foto, lyd og levende bilder.

Veiledning i multimedial produksjon

I en digital mediefortelling setter du sammen ulike medieuttrykk til en multimedial eller sammensatt tekst. Her får du tips til hvordan du kan utnytte samspillet mellom skriftlig tekst, lyd, bilder og levende bilder i medieproduksjonen din.

Læringsressurser

Veiledning i multimedial produksjon