Hopp til innhold

Fagstoff

Handlinga i "Romeo og Julie"

En detaljert oversikt over handlingsgangen i Shakespeares drama Romeo og Julie.
De døde skikkelsene til Romeo og Julie omgitt av voksne. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Akt 1

Prolog:

Prologen er et lite dikt som veldig kort oppsummerer handlinga som kommer til å utspille seg på scenen. Det avsløres at dramaet vil handle om to unge elskende fra fornemme hus i Verona. De vil måtte betale med livet for kjærligheten sin på grunn av gammelt hat mellom familiene deres. Men døden til de to unge vil få familiene deres til å ende den gamle konflikten.

Scene 1: ei gate

Stedet er Verona. Vi får vite om feiden mellom de to slektene Capulet og Montague. To grupper ungdommer fra disse familiene møter hverandre på gata og begynner straks å egge hverandre til kamp.

Kjeklinga stoppes når fyrsten av Verona kommer til. Både han og de andre borgerne i byen er lei av den endeløse krangelen mellom de to familiene. Nå krever fyrsten at volden må ta slutt øyeblikkelig, og dersom noen bryter gatefreden i byen på nytt, skal det koste dem livet.

Scene 2: ei gate

Paris, en ung adelsmann og slektning av fyrsten, kommer sammen med herr Capulet og en tjener. Paris har bedt Capulet om å få gifte seg med Julie. Han spør om Julies far har tenkt over frieriet hans. Capulet svarer at han godt kan tenke seg Paris som svigersønn, men at Julie er for ung – bare 13 år – og at hun ikke skal gifte seg før hun er 15.

Romeo og vennen hans Benvolio finner ut at det skal være en fest (et maskeball) hos familien Capulet samme kveld. Romeo er forelska i ei jente som heter Rosalind, og som tilhører Capulet-slekta. Derfor overtaler vennene Romeo til å bli med dem og møte opp på festen, slik at han kan få et glimt av sin elskede.

Scene 3: et rom i Capulets hus

Mora forteller Julie at Paris har bedt om å få gifte seg med henne. Paris er et "godt parti" på alle måter, en ung, sympatisk og høvisk mann av god familie som elsker Julie, og han vil komme på kveldens fest.

Scene 4: på gata

Romeo, Benvolio og Mercutio er på vei til maskeradefesten hos Capulet-familien. Romeo er ikke i feststemning. Han forteller vennene om en drøm han har hatt. Han har drømt at denne festen er begynnelsen på noe som vil ende med hans død. Mercutio prøver å muntre han opp og avfeier drømmer som fantasifostre og falskneri. Romeo blir ikke overbevist, men sier han overlater det til Gud å styre hans skjebne. De tre går på festen.

Scene 5: på festen hos Capulet-familien

Julies fetter Tybalt oppdager at Romeo er på festen og vil ha ham kasta ut, men herr Capulet ber han roe seg ned. Capulet synes Romeo ter seg som en adelsmann og vil ikke at han skal fornærmes i hans hus. Tybalt adlyder der og da, men han er så sint at han forlater festen og sverger å hevne det han ser på som en grov provokasjon fra Romeos side.

Rosalind er glemt i det øyeblikk Romeo får øye på Julie. Det er kjærlighet ved første blikk. Men begge blir sjokkerte når de får vite hvem den andre er – de vet at kjærligheten mellom dem er en umulighet.

Akt 2

Prolog

Andre akt åpner også med et kort fortellende innslag. Det er et resymé av handlinga så langt, i diktform.

Scene 1: på gata

Denne scenen er et slags hvileskjær for publikum. Romeos venner leter etter Romeo, men finner han ikke. De tror han er på jakt etter Rosalind og gjør litt narr av han og hans forelskelse. De har ikke fått med seg hva som skjedde mellom Romeo og Julie på festen.

Scene 2: i hagen til Capulet-familien – Julie på balkongen

Denne scenen kalles også balkongscenen. Romeo sniker seg inn i hagen hos familien Capulet og oppdager Julie på balkongen. De to bekrefter sin kjærlighet for hverandre. Julie foreslår at de skal gifte seg i hemmelighet dagen etter, og at hun deretter skal følge han hvor han vil i verden. Hun vil sende bud på Romeo klokka ni påfølgende dag.

Scene 3: hos broder Lorenzo, grytidlig

Romeo har vært våken og gått ute i gatene hele natta. Han oppsøker sin skriftefar, broder Lorenzo, og forteller om Julie. Han ber Lorenzo om å vie dem i hemmelighet. Fader Lorenzo går med på denne planen fordi han håper at giftermålet kan bidra til å få en slutt på feiden mellom de to familiene.

Scene 4: ei gate

Benvolio og Mercutio, Romeos venner, venter på Romeo. Tybal har sendt et brev til familien Montague – han utfordrer Romeo til duell. Når Romeo kommer, erter vennene han med Rosalind, og så dukker Julies amme opp. Vennene får ikke fortalt Romeo om Tybalts brev, og Romeo sier ingenting om at det ikke er Rosalind han har besøkt i natt.

Amma til Julie ber om å få snakke med Romeo aleine. Romeo sender bud med henne: Julie skal finne et påskudd for å gå til skriftemål hos broder Lorenzo samme dag, og så skal Lorenzo vie dem rett etter skriftemålet.

Scene 5: hos Julie

Amma formidler beskjeden fra Romeo.

Scene 6: hos broder Lorenzo

Broder Lorenzo vier Romeo og Julie.

Akt 3

Scene 1: på gata

Benvolio og Mercutio møter Tybalt og følget hans på gata, og de begynner straks å krangle med hverandre. Så kommer Romeo, og Tybalt utfordrer han til duell. Romeo nekter å slåss, for gjennom giftermålet med Julie er han nå i familie med Tybalt.

Romeos kamerater, som ikke aner noe om Romeos forhold til Julie, oppfatter Romeos handlemåte som feig, og Romeos venn Mercutio utfordrer Tybalt til kamp i stedet. De begynner å slåss, og da Romeo prøver å få Mercutio til å stanse, treffer Tybalt Mercutio med sverdet. Mercutio blir dødelig såra, og Tybalt og vennene hans flykter.

Romeo er opprørt over dette, og når Tybalt kommer tilbake, utfordrer Romeo han til kamp og dreper han for å hevne vennen. Benvolio bønnfaller Romeo om å flykte fordi han risikerer å miste livet på grunn av drapet. Romeo drar.

Så kommer flere fra familiene Capulet og Montague til. Fyrsten får høre hva som har skjedd, og forviser Romeo fra byen. Viser han seg i Verona igjen, vil han bli drept.

Scene 2: Julies rom

Amma forteller Julie at Romeo har drept Tybalt, og at han har blitt forvist. Julie er fra seg av sorg, og amma lover at hun skal hente Romeo slik at Julie kan få ta avskjed med han. Romeo har gjemt seg hos broder Lorenzo i påvente av fyrstens dom.

Scene 3: hos broder Lorenzo

Broder Lorenzo forteller Romeo at han ikke har blitt idømt dødsstraff, men forvisning fra Verona. For Romeo er dette verre enn døden fordi det betyr at han må forlate Julie. Broder Lorenzo irettesetter Romeo: Han har vært heldig tross alt, det er Tybalt som er død og ikke Romeo, og han har bare fått forvisning for det han har gjort.

Broder Lorenzo råder Romeo til å dra til Mantua (en by fire mil sør for Verona) og vente der til situasjonen har roa seg. Han mener det er håp om at familiene kan forsones, at giftermålet mellom Romeo og Julie blir kjent, og at Romeo benådes.

Så kommer Julies amme og ber Romeo komme til Julie for å trøste henne og ta avskjed.

Scene 4: hos Capulet-familien

Julies far tror Julies voldsomme sorg bare gjelder fetteren Tybalt. Han synes ikke det er bra for Julie å gi etter for sorga si i så stor grad. Derfor foreslår han for Paris at Julie skal gifte seg med han førstkommende torsdag. Capulet er sikker på at Julie vil gjøre som han sier. Paris elsker Julie og vil mer enn gjerne gifte seg med henne straks.

Scene 5: Julies rom

Romeo er hos Julie, men må forlate henne ved morgengry. Så kommer Julies mor og forteller henne hva faren har bestemt. Julie sier hun ikke vil gifte seg ennå. Da kommer også Julies far, og han blir svært sint når han hører at Julie ikke vil føye seg. Han truer med å kaste henne ut av huset dersom hun nekter å gifte seg med Paris, som er en god mann og et godt parti på alle mulige måter.

Amma råder Julie til å gifte seg med Paris, noe som gjør Julie sint. Hun bestemmer seg for at hun ikke lenger skal betro seg til amma. Julie sier hun vil gå til skriftemål hos broder Lorenzo. Hun har tenkt å be han om hjelp. Fins der ingen mulighet til å unngå giftermålet og møte Romeo igjen, er hun villig til å dø.

Akt 4

Scene 1: hos broder Lorenzo

Paris kommer til Lorenzo og spør om han kan vie han og Julie på torsdag. Også Julie kommer til og ber om å få skrifte. Når Julie er aleine med Lorenzo, ber hun om hjelp – hun er villig til å dø om ingen utvei finnes.

Broder Lorenzo lager en desperat plan: Julie skal late som om hun aksepterer at hun skal giftes med Paris, men kvelden før bryllupet skal hun ta en eliksir som setter henne i en dødlignende tilstand i 42 timer. Når folk tror hun er død, vil hun stedes til hvile i familiekrypten, og der kan Romeo snike seg inn og hente henne. Lorenzo skal sende broder Johannes, en annen munk, av gårde med et brev til Romeo og fortelle om planen.

Scene 2: hos Capulet-familien

Julie kommer hjem og ber faren sin om forlatelse. Hun sier at hun vil gifte seg med Paris, og foreldrene blir svært glade for det.

Scene 3: Julies rom

Julie ber om å få være aleine om kvelden. Hun tømmer drikken hun har fått av Lorenzo og faller i en dødlignende søvn.

Scene 4: hos Capulet-familien

Bryllupsforberedelsene er i full gang hele natta. Denne scenen er igjen en "hvileepisode" for publikum, med innslag av komikk.

Scene 5: Julies rom

Amma og familien finner Julie. De tror hun er død, og når Paris kommer, får han samme beskjed. Bryllupsfesten har blitt til gravferd. Scenen slutter likevel med et komisk innslag: Musikerne som var hyra inn for å spille i bryllupet, skjønner at det må andre sanger til nå; de krangler med tjeneren til Capulet-familien og er ellers mest opptatt av å få maten sin.

Akt 5

Scene 1: Mantua, en by fire mil sør for Verona

Romeo er i Mantua og venter på nytt fra broder Lorenzo. Romeos tjener Baltasar kommer og forteller at Julie er funnet død og har blitt gravlagt i familiens gravsted. Romeo bestemmer seg for å ta sitt eget liv. Han kjøper gift hos en apoteker og begir seg i vei til Verona, til Julies grav. Underveis forteller Baltasar at Julie skulle vært gifta bort til Paris samme dag som hun ble funnet død.

Scene 2: hos broder Lorenzo

Broder Johannes er tilbake hos broder Lorenzo. Han forteller at han ikke har kommet seg av gårde i det hele tatt. Han skulle hatt med seg en annen munk på turen til Mantua. Denne munken stelte til daglig med syke mennesker, og da Johannes var innom han, ble huset forsegla fordi vaktene hadde mistanke om at alt og alle som befant seg der, var infisert av pest. De ville heller ikke gi Johannes lov til å videresende brevet han hadde med seg.

Derfor har ikke broder Johannes fått levert brevet til Romeo. Lorenzo forstår at dette kan ha katastrofale følger. Han vil derfor selv gå til Capulet-familiens gravkammer, hente Julie og gjemme henne i klosteret.

Scene 3: familiekrypten til Capulet-slekta

Paris besøker grava til Julie for å sørge over henne aleine. Pasjen hans venter et stykke unna. Så kommer Romeo og Baltasar med ei hakke og annet redskap. Romeo sender Baltasar bort med et brev som Baltasar skal gi til Romeos far, og prøver å åpne grava.

Paris, på linje med alle andre, gir Romeo skylda for at Julie er død. Han mener at hun døde av sorg over Tybalt, og at Romeo har kommet til gravstedet for å vanære de døde. Derfor krever han at Romeo overgir seg.

Romeo prøver å unngå kamp og ber Paris om å forlate krypten, men Paris gir seg ikke. De to slåss, og Paris blir dødelig såra. Han ber om å bli gravlagt hos Julie, noe Romeo lover. Romeo oppdager så at han har drept en slektning av sin egen venn, Mercutio. Han vet at Paris er den som Julie etter foreldrenes ønsker skulle ha gifta seg med, og han føler slektskap med Paris: De er begge forfulgt av ulykke.

Romeo åpner grava for å se Julie en siste gang, og han undres over at hun kan se så levende og vakker ut selv i døden – så tømmer han gifta. Broder Lorenzo kommer for seint. Nå våkner Julie, med både Romeo og Paris liggende døde ved siden av seg. Broder Lorenzo prøver å få Julie med seg før vakta kommer, men Julie nekter. Hun tar livet sitt med en dolk.

Etter dette kommer vaktene, fyrsten, herr og fru Capulet, herr Montague og flere. Broder Lorenzo oppklarer hva som har hendt. Romeos brev bekrefter det han sier. I tillegg har pasjen til Paris sett det som skjedde. Døden til de unge fører til at de to familieoverhodene Capulet og Montague innser at feiden dem imellom bare bringer ulykke over dem selv og andre, og de slutter fred med hverandre.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 15.11.2018

Læringsressurser

Dramatisk diktning