Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kvalitetskrav for transporttjenester

Det er viktig at kundene blir fornøyde med de transporttjenestene de får. Det er bare kundene som kan si om leveransene har god kvalitet eller ikke.

Oppgave 1 Godstransporttjenester

Gå sammen i grupper og drøft hvilke kvaliteter en godstransporttjeneste bør oppfylle for at en kunde skal bli fornøyd. Hver gruppe tar kontakt med en bedrift for å undersøke hvilke kvaliteter en godstransporttjeneste bør oppfylle for at kundene skal bli fornøyde. Finn deretter ut om det er noen fellestrekk mellom de forskjellige bedriftene.

Oppgave 2 Godstransport

Du har kjøpt en vare fra en butikk i Tromsø. Varen skal transporteres og leveres til din adresse i Drammen. Hva vil være viktige kvalitetskrav for deg som transportkjøper?

Oppgave 3 Persontransport

Det er helg, og du har valgt å bruke ekspressbuss som ditt transportmiddel hjem. Du er student i Bergen, og du skal hjem til Trondheim. Hvilke kvalitetskrav vil være viktige for deg som busspassasjer på en slik reise som krever at du sitter i bussen i mange timer?

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 12.12.2018

Læringsressurser

Kundeservice