Hopp til innhold

Fagstoff

Service og kundebehandling ved terminaltjenester

Logistikkoperatører på sorteringsterminaler bidrar også i arbeidet med å tilfredsstille kundebehov under et transportoppdrag. Vi viser her først hvordan samlastspeditører organiserer sine transportopplegg. Deretter tar vi for oss hvilke kundekrav logistikkoperatørene på terminalene må oppfylle.
To gaffeltrucker og en mann på kai der varer heises . foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gods sendt med samlastspeditører

påtar seg for gods som skal sendes mellom byer og tettsteder i hele Norge. For å makte dette har samlastspeditørene en sentralterminal i Oslo-området og regionterminaler i større byer rundt om i landet.

Omriss av norgeskart der regionterminaler, sentralterminaler og regiongrenser er markert, og viser distribusjonsneettverkene i Norge.foto.

Hver regionterminal har ansvar for å hente inn og distribuere gods innen sin egen region. Regionterminalene samlaster gods til andre regioner i konteinere og sender dem til sentralterminalen i Oslo-området. Sentralterminalen sorterer innkommende transittgods til andre regioner og samlaster godset i konteinere. Konteinerbiler transporterer så konteinerne til regionterminalene. Logistikkmedarbeiderne på regionterminalene sorterer deretter godset på distribusjonsruter, før distribusjonssjåfører leverer godset hos mottakerne.

Kundeforventninger

Godskunder forventer i dag å motta perfekte ordrer. Med det mener vi en ordre som

  • er levert til rett tid
  • er komplett
  • er skadefri
  • har korrekt dokumentasjon (faktura, pakkseddel, fraktbrev, tollpapirer og så videre)

Både yrkessjåfører og logistikkoperatører må bidra til å oppfylle disse kravene.

Eksempel på logistikkoperatør

Henning arbeider som logistikkoperatør på en samlastterminal. Han sorterer daglig innkommende gods og behandler det skånsomt for å unngå skade på godset. Skulle godset likevel bli skadd, melder han straks fra, slik at avsenderen kan varsles. Når godset skal lastes i konteinere etter at det er sortert, er Henning nøye med at alt gods som hører til samme kolli, blir lastet i samme konteiner, og ikke i to forskjellige.

Henning ser ikke kundene i arbeidet sitt. Han møter bare andre logistikkmedarbeidere og yrkessjåfører. Han ser likevel på dem som internkunder og leverer alltid godset videre som om det skulle være til sluttkunden.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 12.12.2018

Læringsressurser

Kundeservice