Hopp til innhold

Fagstoff

Persontransport med uforutsette hendelser

I løpet av transporten kan det skje mye som fører til avvik fra tidstabellen. Profesjonelle yrkessjåfører må kunne utføre nødvendig kundebehandling også når uforutsette situasjoner melder seg. Her skal vi se nærmere på kundebehandlingsregler når det inntreffer avvik.
Veisperring med varselskilt for ras og skilt som sier at veien er stengt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forsinkelser

Under transport kan det lett oppstå forsinkelser som følge av forhold som ligger utenfor yrkessjåførens kontroll.

Eksempler på slike forhold

  • stengte veier som følge av fare for ras
  • stengte fjelloverganger som følge av stort snøfall
  • stengte broforbindelser som følge av sterk vind
  • avlyste ferjeavganger som følge av uvær
  • stengte veier som følge av trafikkulykker
  • køkjøring som følge av sprengt veikapasitet

I alle slike situasjoner er informasjon den viktigste tilleggstjenesten en sjåfør kan gi.

Ved stengte fjelloverganger vinterstid praktiserer busselskapene ulike rutiner for hvordan de følger opp passasjerene. I utgangspunktet har ikke transportselskapet ansvar for passasjerenes merkostnader til mat og overnatting. Noen transportselskaper dekker likevel slike utgifter for å få fornøyde passasjerer.

Andre hendelser

Bussbrann, trafikkulykke, evakuering fra tunnel og motorstopp er andre hendelser som en bussjåfør må være forberedt på.

Akutt sykdom

Det kan også oppstå akutte sykdomsanfall under transport, og da må man være forberedt.

Sjekkliste ved akutt sykdom

Sykdom

Symptom

Tiltak

Hjerneslag

Pasienten er bevisstløs, har talevansker og lammelser, rød ansiktsfarge og snorkende åndedrett.

Legg pasienten i sideleie, sikre frie luftveier, ring 113.

Hjerteinfarkt

Pasienten har sterke, vedvarende
brystsmerter og eventuelt utstråling til hals, skulder eller venstre arm. Han/hun er kortpustet med kvelnings-fornemmelser, er kvalm og brekker seg. Pulsen er rask og uregelmessig. Sirkulasjons-forstyrrelser kan føre til bevisstløshet og sirkulasjonsstans.

Pasienten skal ha ro. Legg pasienten i sideleie om han/hun er bevisstløs. Utfør HLR (hjerte–lunge-redning) ved åndedrettsstans og hjertestans, ring 113.

Epilepsianfall

Pasienten er bevisstløs og har krampetrekninger i noen minutter.

Sikre frie luftveier,
la pasienten få hvile, ring 113 ved anfall på over ti minutter.

Føling eller
insulinsjokk

Pasienten er skjelven og rotete, han/hun kan virke beruset.

Gi pasienten noe søtt. Om dette ikke er mulig, ring 113.

Diabeteskoma

Pasienten er tørst, slapp, døsig – av og til bevisstløs. Han/hun har magesmerter, dypt åndedrett med lukt av aceton (neglelakkfjerner).

Ring 113.

Relatert innhold

Førstehjelp er tiltakene du skal utføre når du oppdager uhell, sykdom eller skade.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 30.05.2022

Læringsressurser

Kundeservice