Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En dag på veien med varer

Følg lastebilen gjennom en arbeidsdag, og test kunnskapene dine om hovedregler for kjøre- og hviletid.

På kartet ser du en lastebil som skal laste opp og levere varer en vanlig arbeidsdag.

Les informasjonen knyttet til punktet, svar på spørsmålet, og trykk "Sjekk" for å se om du svarte riktig. Beveg deg videre på transporten av varer med pila til høyre. Du kommer da videre til neste punkt og neste spørsmål.

Du kan gå tilbake et steg ved å trykke på pila til venstre.

Relatert innhold

Her lærer du om lover og regler rundt kjøre- og hviletid og konsekvenser av å ikke følge dem.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Kjøre- og hviletid