Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til kjøre- og hviletid

Her får du ei kort innføring i regler om kjøre- og hviletid som du bør kjenne til.

Regelverk for kjøre- og hviletid

Alle yrkessjåfører må overholde bestemmelser for døgn- og ukehvil og for maksimale kjøreperioder. Regelverket er likt for alle EU- og EØS-land.

Pauser

Når du jobber som yrkessjåfør og kjører tunge kjøretøy, må du overholde arbeidstida for sjåfører. Du må ikke kjøre for lange økter, men passe på å ta nødvendige pauser slik at du unngår å bli sliten og ukonsentrert.

Fartsskriver

Det skal være montert en fartsskriver i alle tunge kjøretøy. Fartsskriveren registrerer kjøre- og hviletida di.

Konsekvenser ved regelbrudd

Dersom du bryter reglene for kjøre- og hviletid, kan du være til stor fare for deg selv og andre i trafikken. Dessuten risikerer du store bøter ved en kontroll.

Krav til hviletid ved transportoppdrag av ulik varighet

Trykk på de forskjellige blå boksene og les om de konkrete bestemmelsene.

Relatert innhold

Her lærer du om lover og regler rundt kjøre- og hviletid og konsekvenser av å ikke følge dem.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 31.05.2021

Læringsressurser

Kjøre- og hviletid