Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til kjøre- og hviletid

Her får du ei kort innføring i regler om kjøre- og hviletid som du bør kjenne til.

Regelverk for kjøre- og hviletid

Alle yrkessjåfører må overholde bestemmelser for døgn- og ukehvil og for maksimale kjøreperioder. Regelverket er likt for alle EU- og EØS-land.

Pauser

Når du jobber som yrkessjåfør og kjører tunge kjøretøy, må du overholde arbeidstida for sjåfører. Du må ikke kjøre for lange økter, men passe på å ta nødvendige pauser slik at du unngår å bli sliten og ukonsentrert.

Fartsskriver

Det skal være montert en fartsskriver i alle tunge kjøretøy. Fartsskriveren registrerer kjøre- og hviletida di.

Konsekvenser ved regelbrudd

Dersom du bryter reglene for kjøre- og hviletid, kan du være til stor fare for deg selv og andre i trafikken. Dessuten risikerer du store bøter ved en kontroll.

Krav til hviletid ved transportoppdrag av ulik varighet

Trykk på de forskjellige blå boksene og les om de konkrete bestemmelsene.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 31.05.2021

Læringsressurser

Kjøre- og hviletid