Hopp til innhold

Fagstoff

Regelverket rundt kjøre- og hviletid

Her skal vi se nærmere på hvilke lover og regler som styrer kjøre- og hviletida, og hva det betyr for en yrkessjåfør.
Illustrasjon av lastebiler som kjører til alle døgnets tider.
Åpne bilde i et nytt vindu

Formålet med dette lovverket er blant annet å ivareta trafikksikkerheten. Regelverket skal sikre at yrkessjåfører ikke kjører for lange økter, og at de tar pauser for ikke å bli ukonsentrerte og slitne. Regelverket er likt for alle EU/EØS-land.

Dersom disse reglene ikke følges, kan det skape stor fare i trafikken. Avdekkes brudd på reglene ved en kontroll, kan man få store bøter.

I alle tunge kjøretøy er det pålagt å ha montert en som registrerer .

En som kjører tunge kjøretøy, må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Slik kan man opprettholde sikkerheten og overholde arbeidstida for sjåfører. Dette er blant annet regulert med en maksimal kjøreperiode og krav om og .

I presentasjonen nedenfor får du en innføring i lover og regler som regulerer kjøre- og hviletida til en yrkessjåfør.


Filer

Relatert innhold

Følg en lastebil gjennom en arbeidsdag, og test dine kunnskaper om hovedregler for kjøre- og hviletid.


CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 21.03.2022

Læringsressurser

Kjøre- og hviletid