Hopp til innhold

Fagstoff

Samisk kultur som reisemål

Når reiselivsopplevelser skapes med grunnlag i det samiske, er det viktig å vise varsomhet, forståelse og respekt for urbefolkningen og deres historie, identitet og kultur.

Samisk kultur i reiselivsopplevelser

All kultur er i stadig endring, også den samiske. Av over 50 000 samer i Norge er vel 20 000 personer innskrevet i manntallet til Sametinget, og av disse bor flest i Tromsø kommune. Selv om mange samer bor i byer, er natur og kulturarven selve kjernen i det samiske reiselivsproduktet. Filmen over er et godt eksempel på dette. På Mollisjok Fjellstue og Lodge inviterer de turister inn i en reiselivsopplevelse naturens premisser på vidda, med ryper, fisk og rein.

Samisk kulturarv

Sápmi er betegnelsen på samenes historiske bosetningsområde. Det består av de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland. Den samiske kulturen er mangfoldig, med ulike språklige og kulturelle variasjoner. Felles er den sterke forbindelsen mellom mennesket og naturen.

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med

  • reindrift
  • samisk språk og joik
  • samiske klær og sko
  • duodji, samisk brukskunst

  • samisk mat
  • Sametinget
  • den samiske nasjonaldagen (6. februar)

  • samisk flagg

Samene lever moderne liv i Sápmi i dag, men det betyr ikke at de har glemt hvor de kommer fra, eller hvem de er. Kulturarven kommer til syne også gjennom moderne kulturuttrykk – i alt fra musikk til kunst og nyskapende design.

Dansere med kostymer inspirert av samisk kultur. Det er et blålilla lys over danserne. Noen gjør aktive dansebevegelser, mens andre ligger stille på gulvet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den tradisjonelle joiken gjøres mer kjent og tilgjengelig gjennom artister som Ella Marie Hætta Isaksen og Ida Marie i Stjernekamp, og rapartister som SlinCraze.

Festivalen Riddu Riđđu, den internasjonale urfolksfestivalen som arrangeres årlig i Kåfjord i Nord-Troms, bidrar også til å skape bevissthet og stolthet rundt det samiske.

Publikum foran en scene hvor det er konsert. De nærmeste personene har på seg fargerike samiske kofter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Les mer om Riddu Riđđu-festivalen

"Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival som årlig finner sted i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. I 30 år har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Gradvis har festivalen vokst seg større og blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen har en internasjonal urfolksprofil og fikk i 2009 nasjonal knutepunktstatus. Festivalen er utendørs og har programtilbud for hele familien."

(Riddu Riđđu Festivála, u.å.)

Utvikling av det samiske reiselivet – organisering

Sametinget og reiseliv

Sametinget definerer det samiske reiselivet som "reiseliv der samiske kulturelementer utgjør hovedelementet i virksomheten". I utviklingen av samiske reiselivsbedrifter og reiselivsopplevelser er det derfor viktig at den samiske kulturen formidles på en måte som samene selv kjenner seg igjen i. Sametinget har støtteordninger som skal stimulere til etablering av flere samiske helårs reiselivsbedrifter.

Johtit

Johtit er et nettverk av samiske opplevelsesbedrifter, ledet av NordNorsk Reiseliv. Både den sjøsamiske og den reindriftssamiske kulturen er representert, i tillegg til et mangfold av samiske språk med både sør- og nordsamisk og lulesamisk. Reiselivsbedriftene i nettverket tilbyr varierte opplevelser, overnatting, samiske måltider, kunst og kulturtradisjoner.

Norske Samers Riksforbund (NSR)

NSR er den største samiske organisasjonen i Norge. Det er en sammenslutning av ulike sameforeninger. NSR er representert på Sametinget og jobber lokalt, allsamisk og internasjonalt for å styrke det samiske samfunnet og for å fremme samisk kultur. De jobber blant annet for å utvikle nye samiske reiselivsbedrifter og se til at det samiske reiselivet baseres på autentisk samisk kultur.

Reiselivsbedrifter som formidler samisk kultur – eksempler

Samipath

Samipath er en familiedrevet reiselivsaktør i Karasjok som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter hele året. Her kan du oppleve det fantastiske landskapet rundt Karasjok og lære om samisk kultur.

Les mer om Samipath

Du finner mer informasjon om reisemålet på samipaths.com.

Mollisjok Fjellstue og Lodge

Mollisjok tilbyr ulike aktiviteter med utgangspunkt i den samiske kulturen. Du kan blant annet være med på vårflyttingen av rein fra Mollisjok til Snefjord, hvor du underveis på den 230 km lange reisen bor i tradisjonelle lavvoer, fisker og spiser lokal samisk mat.

Finn ut mer om Mollisjok

Her kan du lese mer om tilbudene til Mollisjok:

mollisjokfjellstue.no

mollisjok.com

Du kan se en kort video om vårflyttingen av rein fra Mollisjok til Snefjord på Vimeo. Filmen viser hvordan reindriveren tar seg fram over flotte snødekte viddelandskap på den tradisjonelle måten med ski og slede. Den viser også litt om hvordan en lavvo blir satt opp og kan gi varme og ly.

Sámi Safari Camp

Sámi Safari Camp er en lavvoglamping med åpen ild, bjørkeris og reinsdyrskinn på gulvet. Denne samiske reiselivsbedriften er bygget opp rundt samenes åndelig språk – fortellinger og ritualer. Gjestene får et innblikk i hvordan naturen står i sentrum for samenes åndelige tradisjoner.

Les mer om Sámi Safari Camp

Du finner mer informasjon om reisemålet på Sámi Safari Camp.

Davvi Siida

Davvi Siida tilbyr reiselivsopplevelser i form av samiske matopplevelser, duodji (tradisjonelt samisk håndverk) og historiefortellinger. Naturen er deres kultur, og som gjest kan vi få ta del i deres liv og deres kulturarv.

Les mer om Davvi Siida

Du finner mer informasjon om reisemålet på Davvi Siida.

Åpne bilde i et nytt vindu
Kilder

NSR. (u.å.) Om oss. https://nsr.no/om-oss/

Prosjekt Johtit. (u.å.) Opplevelser i Sápmi, samenes rike. https://samicultures.com/ProsjektJohtit

Pulk, Å. (2016, 27. mai). Nordnorsk reiseliv: – Flere bør satse på samisk reiseliv. https://www.nrk.no/sapmi/nordnorsk-reiseliv_-_-flere-bor-satse-pa-samisk-reiseliv-1.12970520

Riddu Riđđu Festivála. (u.å.). Om Riddu Riđđu. https://riddu.no/nb/om-riddu-riddu

Sametinget. (u.å.) Sametingets valgmanntall 1989-2021. https://sametinget.no/politikk/valg/sametingets-valgmanntall/sametingets-valgmanntall-1989-2021/

Sametinget. (u.å.). Samisk reiseliv. Hentet 10. januar 2023 fra https://sametinget.no/naring/samisk-reiseliv/

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 09.01.2023

Læringsressurser

Hvordan skape opplevelser i norsk og samisk kultur?