Hopp til innhold

Fagstoff

Kulturbaserte reiselivsopplevelser

Kulturbaserte opplevelser er viktige for norsk reiseliv. Men hvilke kulturbaserte reiselivsopplevelser har vi i Norge, og hvordan kan det kulturbaserte reiselivet videreutvikles?
Turister på tur med reinsdyr og slede. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I Norge har vi en mangfoldig og dyrebar kultur. Noe av vår kultur er internasjonalt anerkjent som verneverdig ved at den står på Unescos liste over verdens kulturarv.

Norges kulturminner på Unescos verdensarvliste

Bryggen i Bergen

Urnes stavkirke

Røros bergstad og Circumferensen

Bergkunsten i Alta

Struves meridianbue

Rjukan–Notodden industriarv

Kart over kulturminnene på riksantikvaren.no

Kulturelle reiselivsopplevelser

Vi mennesker er født nysgjerrige, og det å oppleve nye og kanskje fremmede kulturer er en stadig viktigere del av ferieopplevelsen vår. Turister som kommer til Norge, ønsker gjerne å kombinere natur- og kulturopplevelser.

Turistundersøkelsen fra 2018 viser at turister som kommer til Norge, ønsker å oppleve kulturen vår og delta i kulturelle aktiviteter. Figuren under viser en prosentvis fordeling på ulike kulturelle aktiviteter for utenlandske turister i Norge.

Kulturturismen i Norge har et stort potensial for videreutvikling, ved for eksempel økt oppmerksomhet mot å formidle kunst- og kulturtilbud.

Turistundersøkelsen 2018

Turistundersøkelsen. Kultur som en del av turismen i Norge sommersesongen 2018. Innovasjon Norge

Kultur som reiselivsressurs

Kultur handler om kulturminner, kulturarv og kulturmiljø. Det omfatter alt fra gamle håndverkstradisjoner, mat og drikke, kunst, arkitektur, musikk og dans, myter og historie, fortellertradisjoner, språk og levesett til det moderne livet i Norge.

Vår mangfoldige kultur gir muligheter til å skape attraktive reiselivsopplevelser for mange ulike interessegrupper. Operahuset i Oslo er attraktivt både for de som er spesielt opptatt av moderne arkitektur, og for operainteresserte. Riddu Riđđu-festivalen kan være en fin opplevelse for de som ønsker å oppleve noe av urbefolkningens kulturarv, mens sportsinteresserte kanskje vil se hopprenn i Holmenkollen.

Kulturturister

De typiske kulturturistene blir i Stortingsmelding nr. 19 (2016–2017) karakterisert ved at de planlegger eller har gjennomført minst to av aktivitetene under:

  • oppleve lokal historie og legender

  • oppleve lokal kultur og levemåter

  • oppleve tradisjoner og nasjonale fester

  • besøke kunstutstillinger og museer

  • besøke historiske bygninger og steder

Kulturturistene ønsker å oppleve, nyte og lære mer om lokal livsstil. De vil lære om selve identiteten, det særegne, ved lokalsamfunnene de besøker.

Utforsk

Bruk internett og og finn eksempler på ulike aktiviteter som kulturturister kan delta i. Beskriv hvordan disse kombineres i ulike reiselivstilbud rundt om i landet.

Når du skal skape kulturelle reiselivsopplevelser, er det viktig å gjøre dette på en etisk forsvarlig måte som ikke "tramper på" eller misbruker det særegne ved lokalsamfunnene.

Eksempler på kulturbaserte reiselivsopplevelser

Tenk over

Hvilke kulturbaserte reiselivsopplevelser i Norge kjenner du til?

Norsk folkemuseum

På Norsk folkemuseum kan vi få innblikk i hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og fram til i dag. Museet er dermed et eksempel på en kulturbasert reiselivsopplevelse.

Andre eksempler på kulturbaserte reiselivsopplevelser:

Maihaugen

Munch-museet

Vikinggarden

Olavsfest

Historiske hoteller

Domkirkeodden

Kulinariske storbyturer i Norge

Smalahovetunet

Riddu Riđđu-festivalen

Kilder

Meld. St. 19 (2016–2017). Opplev Norge – unikt og eventyrlig. Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/?ch=4

Visit Norway Innsikt. (2019). Kombinasjonen natur- og kultur gir Norge betalingsvillige turister. https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2019/kombinasjonen-natur-og-kultur-gir-norge-betalingsvillige-turister/

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. (2019). Strategi for kultur og reiseliv. Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. https://www.regjeringen.no/contentassets/76daff482cfc44a79d5ecfa145300ec3/strategi-for-kultur-og-reiseliv-2019-kud-og-nhd.pdf

Epinion. (2018). Turistundersøkelsen – kultur som en del av turismen i Norge sommersesongen 2018. Innovasjon Norge. https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Ny_Turistunders_kelsen_2018_Om_bruk_av_kulturtilbud_0c98d800-ebde-45d2-877d-6b2c57ff72e6.pdf

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 14.02.2022

Læringsressurser

Hvordan skape opplevelser i norsk og samisk kultur?