Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi

Hva skjer med arbeidslivet og resten av samfunnet når næringsgrunnlaget endrer seg, og vi får innovasjon og ny teknologi?

Læringsressurser

Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter