Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Verktøy for utforskning

Når du skal utforske samfunnet rundt deg, trenger du en del verktøy. Hvilke metoder skal du bruke? Hvilke kilder er pålitelige? Hvordan skal du oppgi kildene dine?

Samfunnsfaglige metoder

Skal du undersøke noe i samfunnet? Da må du vite litt om metode. Her får du en innføring i de viktigste samfunnsfaglige metodene.

Læringsressurser

Samfunnsfaglige metoder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter