Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Verktøy for utforskning

Når du skal utforske samfunnet rundt deg, trenger du en del verktøy. Hvilke metoder skal du bruke? Hvilke kilder er pålitelige? Hvordan skal du oppgi kildene dine?

Kildebruk og kildekritikk

Hvordan vet du om en kilde er pålitelig? Hvordan skal den brukes? Her kan du lære å finne gode kilder, være kritisk til kildene, unngå plagiat og referere riktig.

Læringsressurser

Kildebruk og kildekritikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter