Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - TP

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk. Algebra brukes til å tolke og regne med formler som gjelder dagligliv og yrkesliv.

Tallregning

Tall er grunnlaget for all matematikk. Det er derfor veldig viktig å ha god tallforståelse for å gjøre det bra i matematikk.

Læringsressurser

Tallregning