Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - TP

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk. Algebra brukes til å tolke og regne med formler som gjelder dagligliv og yrkesliv.

Prosent og prosentvis vekst

Prosent betyr hundredel.

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst