Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Utvikling

I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, følelsesmessig og språklig utvikling er områder som endres gjennom livet.

Grunnleggende behov

Når vi ivaretar grunnleggende behov på en god måte, er vi med på fremme god helse. I dette emnet får du kunnskap om de grunnleggende behovene våre og mulighet til å reflektere over hvordan du kan ivareta egne og andres behov.

Læringsressurser

Grunnleggende behov