Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omsorg og grunnleggende behov

I arbeidet med mennesker skal vi ivareta den enkeltes behov for helhetlig omsorg. Det betyr at alle behov er like viktige for å skape trygghet, velvære og vekst hos den enkelte. Vi kan ikke skille kropp og sjel.
Mennesker med ulikt kjønn, alder og etnisitet i en ring smiler ned mot kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sammenheng mellom behovene

 1. Hvorfor er det nødvendig å se alle behovene et menneske har, i sammenheng?

 2. Fysisk og psykisk helse er tett vevd sammen. Forklar hvorfor det er slik, og gi eksempler.

 3. Sosiale behov henger sammen med psykiske behov. Forklar og begrunn hvorfor det er slik.

 4. Hvordan kan sosial kontakt bidra til å skape ro og trygghet i livet?

 5. Hvorfor må du vurdere menneskets totale behov for å kunne gi best hjelp og støtte?

 6. Tenk deg en situasjon der du skal hjelpe en annen person til å få dekket det fysiske behovet for mat. Velg selv om det er barn, ungdom, voksen, en person med funksjonsnedsettelse eller en eldre person du vil hjelpe. Hvordan kan du i denne situasjonen også bidra til å dekke personens psykiske og sosiale behov? Forklar og gi eksempler på hva du gjør.

 7. Å være avhengig av andre for å dekke grunnleggende behov kan påvirke selvfølelsen og svekke opplevelsen av uavhengighet og kontroll. Hvordan kan vi legge til rette for at mennesker kan gjøre valg og være selvstendige i hverdagen på ulike institusjoner? Gi eksempler.

 8. Hva kan skje hvis et barn eller en pasient/bruker får mer hjelp enn de har behov for?

 9. Gjennom livet vil vi oppleve at noen behov ikke er dekket. Vi kan oppleve ulykker, miste noen vi er glad i, eller få en dårlig karakter på en eksamen. Det er en del av livet.

  1. Hvordan takler du motgang i livet?

  2. Hva kan du gjøre for å lære andre at motgang i livet er noe vi vokser på?

Tegn og forklar

 1. Tegn og forklar seilbåtmetaforen for menneskets behov. Bruk farger og tegn din egen seilbåt.

 2. Velg deg det yrket du ønsker å utdanne deg til innen helse- og oppvekstfag. Finn ut hvordan du i dette yrket kan ivareta hele mennesket. Velg en eller flere situasjoner fra yrket, og tegn og beskriv hvordan du kan ivareta hele mennesket i denne situasjonen.

Relatert innhold

God helse er nært knyttet til opplevelsen av livskvalitet og det å mestre sin egen hverdag.

Hva er psykisk helse? Hva påvirker din psykiske helse , og hva er forbindelsen mellom psykisk og fysisk helse?

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 31.10.2022

Læringsressurser

Grunnleggende behov