Hopp til innhold

Fagartikkel

Ergonomi og belastning

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

LK20LK06
Et skjelett løfter en boks. Illustrasjon.

Hvis vi utsetter kroppen for langvarig og ensidig belastning, kan vi få belastningslidelser. Belastningslidelser kan forklares som en tilstand med smerter i bevegelsesapparatet. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.

Dette kan du gjøre for å forebygge belastningslidelser:

 • Unngå tungt arbeid, ensformig gjentakelsesarbeid og uheldige arbeidsstillinger.
 • Bruk hjelpemidler til tunge løft.
 • Få hjelp av andre.
 • Variér arbeidet, unngå ensformig arbeid og tidspress.
 • Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte.
 • Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes, og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

Arbeidsplassen

Arbeidsplassen skal være tilpasset slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og -bevegelser. Alle mennesker er forskjellige, og det er viktig å lytte til kroppens signaler og ta hensyn til disse. Det enkleste og beste tiltaket er å forebygge.

Bruk forflytning

Ved forflytning tar du utgangspunkt i de fysiske lovene i naturen og de naturlige bevegelsesmønstrene i kroppen. Av de fysiske lovene må du spesielt forholde deg til tyngdekraften. Tyngdekraften er den kraften som fører til at det blir friksjon mellom en person og underlaget, og som for eksempel kan føre til at det er vanskelig å flytte en person innover i stolen.

Ved forflytning kan du

 • redusere friksjonen, for eksempel ved bruk av silkelaken, dreieplate og glidematte
 • bruke skråplan, for eksempel bruke de tekniske løsningene på en seng, eller bruke hjul
 • bruke tekniske hjelpemidler ved behov

Det er dessuten viktig at pasienten deltar aktivt ved forflytningen.

Tunge løft

I utgangspunktet bør du unngå tunge løft. I stående stilling er et løft på 25 kg forsvarlig for de fleste.

For å unngå feil belastning er det viktig

 • å ha gjenstanden rett foran og nær kroppen
 • å ha en stabil løftestilling, stå med beina godt fra hverandre ha den ene foten foran den andre
 • å ha bøyde knær – kraften er størst ved bøyde knær opp til 90° vinkel
 • å holde ryggen rett og unngå bøyde og vridde stillinger
 • å ha et solid grep om gjenstanden
 • å holde ryggen rett og ha gjenstanden nær kroppen når man skal sette gjenstanden ned igjen
Sist oppdatert 21.10.2020
Skrevet av Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad, Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Ergonomi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter