Hopp til innhold

Fagartikkel

Forebygging av belastningslidelser

Belastningsskader og belastningslidelser er begreper som brukes om helseplager som skyldes for stor eller feil belastning over tid. Når man skal drive forebyggende arbeid på arbeidsplassen knyttet til muskel- og skjelettsystemet, snakker man ofte om både skader, plager og lidelser.

LK20LK06
To personer som trener på treningssenter. Foto.

Styrketrening kan forebygge belastningsskader

Belastningslidelser

Belastningslidelser kan gi ubehag og smerter og føre til nedsatt livskvalitet. De kan være både fysiske og psykiske og kan gi symptomer som smerter i ledd og muskler, hodepine og utmattelse. Disse utfordringene er plager og lidelser som skal forebygges ved god HMS i den enkelte bedrift.

Yrkesskade

Yrkesskader er skader som oppstår akutt, for eksempel ved ulykke, brann eller feil ved en maskin. Det kan også oppstå hvis en arbeidstaker er utsatt for kjemikalier eller feil på utstyr over tid. Slike skader kan regnes som yrkesskade og kan gi yrkesskadeerstatning.

Hva kan belastningslidelser føre til?

Belastningslidelser er et samfunnsproblem og fører til høyt sykefravær. Faktorer som stress, feil arbeidsstilling, manglende hjelpemidler og høyt tempo forekommer i mange yrker. Sammen med manglende kunnskap om ergonomi og forebyggende helsearbeid kan det føre til smerter og plager som gjør det vanskelig å fullføre arbeidsdagen.

Belastningslidelser kan også oppstå ved feil bruk av PC hjemme, ved feil trening eller høyt stressnivå i familien. Det kan være et sammensatt problem som er enkelt å løse, eller man kan trenge hjelp av for eksempel en fysioterapeut, ergoterapeut eller andre yrkesgrupper for å finne årsaken til hvorfor man får plager i muskler og skjelett.

Som fagarbeider er det viktig å ha kunnskap om dette:

  • Hvordan kan jeg ta vare på min egen kropp når jeg er på jobb?
  • Hvordan kan jeg bidra til å forebygge belastningslidelser for eksempel på jobb i barnehage, i ambulansetjenesten eller på sykehjem?
  • Hva innebærer det for en arbeidsgiver å forebygge belastningslidelser?
  • Hvilke utfordringer oppstår når en arbeidstaker har vondt i muskler eller skjelett?
Sist oppdatert 20.01.2020
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Ergonomi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter