Hopp til innhold

Øvelse

Sjangeri bïjre

Daennie laavenjassesne datne maahtah dov maahtoem sjangeri bïjre pryövedh.

LK20LK06
Sist oppdatert 14.01.2019
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Sjangerh