Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan påvirker sosiale medier identitet?

Se filmen om sosiale medier og identitet, og lag en presentasjon med utgangspunkt i et sitat fra filmen.

Denne filmen tar for seg mange måter sosiale medier kan påvirke identitet på. Bruk sitater fra filmen til å fordype dere i ett av temaene fra filmen.

  • Gå sammen i par eller grupper, og velg ett av sitatene under fra filmen som utgangspunkt for en presentasjon om sosiale medier og identitet.

  • Bruk fagstoff og begreper fra ressurser i emnet "Mediert kommunikasjon".

Sitater fra filmen:

Å være seg selv på sosiale medier handler mer om å finne en balanse mellom det private og det offentlige deg, enn det å dele alt med alle.

Alle har behov for å vise den beste versjonen av seg selv.

Et av de vanligste motivene å poste på sosiale medier er bilder der vi er sammen med andre.

Det få respons og tilbakemelding på den du er i sosiale medier, er en viktig del av det å utvikle en identitet.

Sosiale medier har blitt en viktig arena for kjendiser og såkalte påvirkere, men nå er kjendisene og påvirkerne på samme arena som oss.

Sosiale medier skaper et falskt gjennomsnitt.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.03.2021

Læringsressurser

Medier og kommunikasjon