Hopp til innhold

Fagstoff

Personlig mediert kommunikasjon

Nye mediekanaler har åpnet for en ny form for kommunikasjon. Interaktiv teknologi gjør det mulig for oss å dele og delta. Kommunikasjonen trenger ikke være en bevisst prosess med et tydelig budskap til mottakeren, men litt av poenget er kanskje likevel å få tilbakemeldinger?

Personlig mediert kommunikasjon

Begrepet personlig mediert kommunikasjon er et faguttrykk fra medievitenskapen som brukes om personlig kommunikasjon i sosiale medier. Typisk for denne kommunikasjonsformen er at den har trekk fra både personlig kommunikasjon og massekommunikasjon: Senderen er en privatperson, men budskapet kan like godt ha mange mottakere som få. En Facebook-melding kan for eksempel være synlig bare for enkeltpersoner eller venner, eller den kan være offentlig. Mottakerne kan gi direkte tilbakemelding, og kommentarene kan leses av alle som har sett den opprinnelige meldingen. Kommunikasjonen går ikke bare begge veier, den går «alle veier».

Også store og små bedrifter og organisasjoner har begynt å ta i bruk Facebook og andre sosiale medier for å sende ut informasjon og reklame. Strengt tatt er det ikke snakk om reell personlig mediert kommunikasjon, for senderen er ingen privatperson, og formålet er heller ikke privat. Like fullt vil mottakeren oppleve Facebook-meldinger som en langt mer personlig kontakt med senderen enn en reklamebrosjyre som kommer i posten.

Tradisjonelle massemedier har åpnet for tilbakemeldinger fra brukerne, og brukerne kan også sies å være innholdsprodusenter når de kommenterer og diskuterer i åpne forum.

Nye kommunikative regler

Det har etter hvert oppstått egne kommunikative regler for personlig mediert kommunikasjon, tilsvarende de kommunikative reglene som gjelder for samtaler ansikt til ansikt. Skriftlige meddelelser på sosiale medier og SMS-er er preget av et muntlig språk som understreker nærhet og vennskap. Ord og uttrykk forkortes for å spare tid. Innholdet har gjerne en uformell karakter, og man refererer ofte til personlige opplevelser og erfaringer.

Tilbakemelding blir gjerne gitt i korte kommentarer eller ved hjelp av «likes» og smilefjes. Du har sikkert kjent den kriblende følelsen når et lite rødt ikon på Facebook-sida di viser at 15 personer har kommentert statusen din. Slike tilbakemeldinger «smører» kommunikasjonen og fungerer på samme måte som når den du snakker med, smiler og nikker.

Teknologi skaper avstand. En skyggeside ved personlig mediert kommunikasjon er at det kan virke som om terskelen er lavere for ekstreme ytringer. Mye tyder også på at den sperren vi vanligvis har mot å sjikanere andre mennesker, blir borte. Vi ser ikke hvor lei seg de vi rammer, blir, og vi slipper å bli konfrontert med andres avsky mot måten vi oppfører oss på.

Påvirker massekommunikasjon

Mediert personlig kommunikasjon endrer også betingelsene for massekommunikasjon. Interaktiv teknologi gjør at tradisjonelle medier i dag får direkte tilbakemelding fra mottakerne via kommentarer og diskusjonssider.

Mottakerne deler også informasjon med medieredaksjonene i form av bilder og videoopptak som sendes fra mobil, eller korte meldinger på Twitter. Slik kan brukerne direkte påvirke det budskapet massemediene formidler. Dette kalles borgerjournalistikk.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.03.2020

Læringsressurser

Medier og kommunikasjon