Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1

Tekst og virkelighet

Emnet tekst og virkelighet handler om hvordan tekster fra ulike tekstkulturer er komponert og satt sammen, og hvordan kulturer og kulturelle faktorer skaper forutsetninger for tekstskaping. I dette emnet finner du også verktøy til analyse av tekster og tips til hvordan du kan utvikle egne tekster.

Utforske og analysere tekster

Tekstanalyse handler om å se på både de ulike delene en tekst består av og teksten som helhet. I dette emnet finner du verktøy til å utforske og analysere ulike typer tekster.

Læringsressurser

Utforske og analysere tekster

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter