Hopp til innhold

Veiledning

Analyse av sammensatte tekster

Hvilke spørsmål kan du stille når du skal analysere hvordan tekster er komponert og satt sammen av ulike elementer?

LK20
To hender holder opp hver sin reklame for tannbleking. Den ene er rettet mot kvinner og viser en pen, sminket kvinne som biter forførerisk på tuppen av blekeskinnen og ser i kameraet. Den andre er rettet mot menn og viser et røffere nærbilde av en munn med todagersskjegg som bruker blekeskinnen slik den skal brukes. Bilde.

Disse to tekstene viser at hvilken målgruppe teksten har, kan ha mye å si for hvordan den blir utformet.

De fleste tekster består av flere meningsskapende elementer, som bilder, grafikk, skrift, layout, farger, musikk og interaktive elementer. Dette kaller vi sammensatte eller multimodale tekster.

Ofte leser vi de verbale elementene i en tekst på en mer bevisst måte enn de og elementene i en tekst, fordi det språklige innholdet er mer eksplisitt og lettere å få tak på. Derfor er det desto viktigere å være grundig i analysen av bilder, layout, fargebruk, musikk og andre ikke-verbale elementer.

Husk å vise til eksempler fra teksten når du analyserer og kommenterer den!

Få et overblikk over teksten

Når du analyserer sammensatte tekster, er det viktig å beskrive de ulike elementene så grundig som mulig, samtidig som du ser på helheten og hvordan samspillet mellom elementene bidrar til å skape mening. Ved å se på helheten før du utforsker delene av en tekst, får du en kontekst for å forstå de ulike elementene. Når du så går grundig inn på delene, vil alle detaljene igjen gi større forståelse av helheten.

 • Hvem er avsender?

 • Hva handler teksten om?

 • Hva er formålet med teksten?

 • Hva slags sjanger tilhører teksten? Har teksten elementer fra flere sjangere?

 • Inngår teksten i en bestemt tekstkultur (for eksempel nettkultur, skolekultur, fitness-kultur)?

 • Når ble teksten publisert?

 • Hva slags medium eller kanal er teksten skapt og publisert i?

 • Hvem er målgruppa?

Tekstelementer

Det er nyttig å beskrive de ulike visuelle, verbale, auditive og interaktive elementene som teksten består av.

Så kan du gå grundigere inn på de enkelte elementene og beskrive hva slags egenskaper de har, og hva slags funksjon de har i denne konkrete teksten. Ikke alle punktene er relevante for alle tekster, så du må velge ut dem som passer til teksten du jobber med.

Veggmaleri av ei kvinne i bikini som blåser i ei fløyte. To store knotter på veggen utgjør puppene hennes. Foto.

Selve veggen som maleriet har blitt malt på, er et viktig visuelt element i denne teksten.

Visuelle elementer:

 • Beskriv stil, layout, bakgrunn, bilder, kameravinkler, filtre, grafikk, skrifttyper, skriftstørrelser, kontraster og form- og fargebruk.

 • Hvilke elementer legger du merke til først?

 • Hvilke elementer dominerer?

 • Hvordan bidrar de ulike visuelle elementene til å uttrykke og understreke innholdet i teksten?

 • Fungerer visuelle elementer som , eller ?


Verbale elementer:

 • Hva slags språkfunksjoner finner du i teksten? Er teksten informativ, ekspressiv eller appellativ?

 • Argumenterer teksten? Hva er argumentene, og hvordan fungerer de? Er det brukt åpen eller skjult argumentasjon?

 • Hvordan vil du beskrive stil og tone i språket? Er språket formelt, personlig, ungdommelig, vennlig, hverdagslig, teknisk eller poetisk?

 • Hva slags språklige virkemidler er brukt i teksten, og hva slags funksjon har de? Eksempler på slike virkemidler er kontraster, gjentakelser, språklige bilder, overdrivelser og underdrivelser.

 • Hva slags ord er brukt for å beskrive virkeligheten i teksten? Er ordvalget nøytralt, eller er det valgt spesielt negativt eller positivt ladede ord for å beskrive enkelte temaer i teksten?

Auditive elementer:

 • Hva slags auditive elementer er i bruk i teksten?

 • Beskriv musikk, jingler, lydeffekter og stemmebruk, og se på hva slags funksjon disse har i teksten.

 • Understreker de auditive elementene det verbale innholdet, eller er de en kontrast til dette?

 • Skaper de stemning eller assosiasjoner?

Interaktive elementer:

 • Hvilke interaktive elementer er i bruk i teksten?

 • Hvordan bidrar de interaktive elementene til innholdet i teksten?

 • Eksempler på interaktive elementer er kommentarfelt, dele-knapper, «like»-knapper, spillbarhet, lenker til annet innhold og klikkbare menyer.

Samspillet mellom elementene:

 • Dominerer ett eller flere elementer?

 • Hvordan bidrar måten de ulike elementene er satt sammen på, til innholdet og budskapet i hele teksten? Forsterker eller utfyller de hverandre, eller motsier de hverandre?

Vurder og kommenter helheten

Nå skal du kommentere og reflektere rundt teksten som helhet igjen. Det er på tide å samle trådene fra punktene over og trekke linjer fra teksten du har foran deg, til konteksten den har oppstått i.

 • Hvordan vil du nå beskrive og oppsummere tematikken i teksten etter å ha gått gjennom disse punktene?

 • Kan du plassere temaet og teksten i en kulturell eller samfunnsmessig kontekst?

 • Hvordan vurderer du denne teksten? Lykkes den i å oppnå det som er formålet med teksten?

 • Er den formidlet på en måte som gjør at budskapet når fram til mottakerne og målgruppa på en god måte?

Sist oppdatert 28.01.2022
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Utforske og analysere tekster