Hopp til innhold

Fagstoff

Størrelser, måltall og måleenheter

Hva er egentlig en størrelse?

En størrelse består av et måltall og en måleenhet som vi måler størrelsen i. I tillegg bruker vi ofte et symbol for størrelsen.

Eksempel

Biler i kø på motorvei. Bildet er tatt fra en av bilene. Foto.

Du har vært ute og øvelseskjørt med bil. Du har kjørt en strekning på 20 km i løpet av en halvtime.

I dette eksempelet er det to størrelser: en strekning og ei tid. Strekningen har måltallet 20 og måleenheten km (kilometer). Ofte bruker vi symbolet s for strekning.

Spørsmål

Hva er måltallet og måleenheten til tida?

Svar

Tida har 0,5 som måltall og h (timer) som måleenhet. (Hvorfor heter måleenheten for timer h?) Vi bruker ofte symbolet t for tida.

Speedometer som viser hastighet på snaut 50 kilometer i timen. Foto.

Vi ønsker å regne ut hva farten på kjøreturen blir i gjennomsnitt. Fart er en størrelse der vi ofte bruker symbolet v. Bruker vi symbolene s og t for strekning og tid, blir formelen for farten

v=st

Gjennomsnittsfarten blir

v=st=20 km0,5 h=40 kmh

Ofte skriver vi svaret med skråstrek: 40 km/h. Husk at både brøkstrek og skråstrek betyr "delt på".

Oppgave

Hva blir måltallet og måleenheten til farten her?

Svar

Størrelsen fart har her måltallet 40 og måleenheten km/h.

Legg merke til at når vi tar med måleenhetene i regnestykket, får vi automatisk måleenheten til svaret.

Regning med måleenheter i GeoGebra

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet 20 k m delt på 0,5 h. Svaret er 40 multiplisert med k m delt på h. Skjermutklipp.

Vi kan legge inn regnestykket inkludert måleenhetene i CAS i GeoGebra, og GeoGebra vil regne ut både måltallet og måleenheten for oss.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger