Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regn med måleusikkerhet

Oppgavene kan løses med alle hjelpemidler.

Oppgave 1

Du har målt bredden av et rom til 565,3 cm. Usikkerheten i målinga er 3 mm.

a) Hvordan oppgir du bredden til rommet inkludert måleusikkerheten?

Fasit

Bredden er (565,3 ± 0,3) cm.

b) Hva blir den relative usikkerheten her?

Løsningsforslag

Den relative usikkerheten er  0,3 cm565,3 cm·100 %=0,05 %.

Oppgave 2

Det er gjort 6 målinger av bredden på et vindu. Resultatene ser du i tabellen under.

Måling nr.

1

2

3

4

5

6

Bredde, cm

74,5

74,7

74,5

74,6

74,4

74,6

a) Hvordan skal bredden av vinduet oppgis?

Løsningsforslag

Gjennomsnittsverdien er 74,55 cm. Her er det første sifferet etter kommaet usikkert, derfor runder vi av til én desimal, som gir 74,6 cm.

Variasjonsbredden er 74,7 cm – 74,4 cm = 0,3 cm.

Halve variasjonsbredden blir 0,3 cm2=0,15 cm0,2 cm. (Vi runder av slik at det ikke er flere desimaler i usikkerheten enn i den måleverdien vi oppgir.)

Bredden av vinduet blir

(74,6 ± 0,2) cm

b) Regn ut den relative usikkerheten her.

Løsningsforslag

Den relative usikkerheten er  0,2 cm74,6 cm·100 %=0,27 %.

Oppgave 3

Du har fått flere venner til å måle høyden din med ulike målemetoder. Vennene dine fikk disse resultatene:

Måling nr.

1

2

3

4

5

Høyde, cm

174,5

174

174,5

175

174

a) Oppgi høyden din med usikkerhet.

b) Regn ut den relative usikkerheten her.

Oppgave 4

Et lengdemål er oppgitt til 532 mm. Den relative usikkerheten i lengdemålet er 0,5 prosent.

Hva er (den absolutte) usikkerheten?

Tips 1 til oppgaven

Den absolutte usikkerheten (eller den vanlige usikkerheten) måles i det samme som lengdemålet, og det er det tallet som skal komme etter pluss-minus-tegnet.

Tips 2 til oppgaven

Hva skal de 0,5 prosentene regnes av?

Relatert innhold

Her får du en praktisk innføring i begrepet måleusikkerhet ved hjelp av gamle kroppsmål som tomme, alen og fot.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 16.08.2020

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger