Hopp til innhold

Fagstoff

Skyvelære

Skyvelæren er et nødvendig verktøy for å ta nøyaktige mål. Den måler utvendig, innvendig, bredde og dybde, og målenøyaktigheten for en skyvelære med 20-delt nonieskala er 0,05 millimeter. Det finnes også alternativ med digital avlesning. Den gir enda større nøyaktighet.

Praktisk bruk av skyvelære

Skyvelæren består av knivformede målespisser til innvendig måling og en bevegelig skyver med en strekskala som kalles nonieskala. Det er en strekskala til å lese av tideler på. Du finner også en målestang som benyttes til dybdemåling. Det er viktig at du lærer å bruke skyvelæren rett, slik at du får utført korrekt måling av aktuelle detaljer.

Pass på:

  • Skyvelæren skal bare benyttes til måling og ikke som hammer eller til å merke opp linjer og sirkler med.
  • Du må ikke utføre måling på roterende deler.
  • Kontroller at skyvelæren måler riktig (på passbiter).

Avlesning av nonieskala

Nonieskalaen er den lille skalaen på den bevegelige delen av skyvelæren. Avlesningen foregår slik at du først leser av antall hele millimeter over 0 på nonieskalaen, så teller du antall delstreker på nonien til du finner streken som står rett under en millimeterstrek på den faste delen. Bruk videoen på denne siden for å lære deg å lese av skyvelæren.

Digitale skyvelærer

Det finnes et stort utvalg av skyvelærer som er tilpasset bestemte måleoppgaver. I dag brukes ofte digitale skyvelærer. Slike skyvelærer kan måle med en nøyaktighet ned til 1/1000-dels millimeter (brøk), eller 0,001mm (desimaltall).

Digitalt skyvelære. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Industriskolen og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 04.09.2018

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger