Hopp til innhold

Fagartikkel

Dokumentere installasjon

En installasjon må dokumenteres, og dokumentasjonen må oppdateres når det skjer endringer.

LK20
Fortvilet IT arbeider sitter foran et rotete nettverksskap. Foto.

Gjennom å dokumentere installasjonen grundig kan vi spare oss for både tid og ergrelser seinere. Å dokumentere er kanskje ikke den mest spennende av oppgavene til en fagarbeider, men god dokumentasjon er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre en god jobb.

Dokumentasjonsbehov

Vi kan dele inn dokumentasjonsbehovet i fem hovedgrupper:

  • systemdokumentasjon av nettverk og utstyr (IT-systemer)
  • dokumentasjon av driftsoppgaver og rutiner
  • dokumentasjon av arbeidsprosesser og informasjonsflyt
  • dokumentasjon av brukerstøtte
  • informasjon og dokumentasjon for brukere
Sist oppdatert 24.01.2020
Skrevet av Arne Jansen
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Dokumentasjon