Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk ytringer i sosiale medier

I denne oppgaven skal du undersøke hvordan debattkulturen i sosiale medier bidrar til å hemme eller fremme ytringsfrihet.

Nettverk i sosiale medier. Svarte brikker formet som mennesker står på et spillbrett. De diskuterer med hverandre, og det er tegnet streker mellom dem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Sjikane og trusler i politikken

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var i sin trusselvurdering i 2020 spesielt bekymret for økt sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot unge politikere, kvinnelige politikere og politikere som er engasjert i innvandrings -, miljø- og avgiftspolitikk.

Se de første fem minuttene av Dagsrevyen mandag 24. mai 2021.

 • Hvem er Lan Marie Berg, og hvilket parti representerer hun?

 • Hva kjennetegner den sjikanen og de truslene hun som ung, kvinnelig politiker har blitt utsatt for?

 • Hvorfor tror du unge, kvinnelige politikere er spesielt utsatt for netthets og trusler?

 • KS (kommunesektorens organisasjon) gjennomførte i 2019 en undersøkelse blant 1 700 norske lokalpolitikere: 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler.
  Gjør rede for hva undersøkelsen viser om omfanget av sjikane og trusler mot lokalpolitikere, og hvordan hetsen påvirket dem.

 • Hvilke konsekvenser kan netthets og trusler i sosiale medier på sikt få for det norske demokratiet?

Oppgave 2. Ubehagelige meningsytringer i sosiale medier

 • Ta utgangspunkt i de sosiale mediene du er medlem av. Gå på jakt etter meningsytringer som du oppfatter som ubehagelige, usaklige eller støtende.
 • Presenter meningsytringene for en medelev, og begrunn hvorfor du oppfatter dem som ubehagelige, usaklige eller støtende.

Oppgave 3. Les fagteksten

 • Les først fagteksten Sosiale medier og ytringsfrihet.

Oppgave 4. Lag en spørreundersøkelse

Jobb sammen i grupper.

 • Sett dere deretter inn i hvordan dere gjennomfører en spørreundersøkelse. Det ligger mye stoff om dette i Verktøykassa på NDLA.
 • Formuler en problemstilling som handler om temaet sosiale medier, debattkultur og ytringsfrihet.
 • Lag en spørreundersøkelse der dere spør jevnaldrende om deres forhold til ytringsfrihet i sosiale medier. Legg arbeid i utformingen: Spørsmålene må ikke være ledende, de må være lette å forstå, og de må gi relevant informasjon som belyser den problemstillingen dere har valgt å undersøke.
 • Tips: Bruk gjerne digitale verktøy for å gjennomføre spørreundersøkelsen. Google Skjemaer er et aktuelt alternativ.
 • Bearbeid data fra undersøkelsen, og presenter den for klassen og andre aktuelle mottakere.

Oppgave 5. Hva kan vi gjøre for å få en bedre debattkultur i sosiale medier?

 • Ta utgangspunkt i funnene dere gjorde i undersøkelsen.
 • Diskuter i klassen og bli enige om tre viktige tiltak som dere mener vil bedre debattkulturen og fremme ytringsfrihet i sosiale medier.
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.05.2021

Læringsressurser

"Twitter-demokratiet"

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell