Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg i trygge miljøer

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Mobbing og mistrivsel

Alle som arbeider med barn og unge, har plikt til å følge med på hva som skjer i miljøet, og gripe aktivt inn hvis de ser at barn blir utsatt for krenkelser eller mobbing. Pedagogiske institusjoner må ha gode rutiner for å observere og undersøke hvordan miljøet er, og stoppe uønskede handlinger.

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel