Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Dyrs velferd og helse

Myndighetene stiller strenge krav til kompetanse for deg som skal jobbe med dyr. Kompetanse er den viktigste faktoren for å fremme dyrevelferd og dyrehelse.

Dyrehelse

Dyrehelse handler om sykdommer hos dyr , forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling . Emnet tar også for seg sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse.

Læringsressurser

Dyrehelse