Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utferd til dyreklinikk

På venterommet på en dyreklinikk skjer det mye. Du kan lære om dyrs språk, om utforming av inngangsparti og venterom, om etikette på dyreklinikken og om hvordan man kan forberede dyr bedre på transport og klinikkbesøk.
Hund føres inn i dyreklinikk av veterinærassistent. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I øvinga skal vi ha fokus på hund. Hund er den hyppigste gjesten på dyreklinikker. Andre arter kommer i bur til klinikken, og det gjør dem vanskelige å observere.

Forberedelser

Før avreise bør du ha gått gjennom stoff om

 1. innredning av inngangsparti og venterom
 2. hundens språk
 3. transport av hund

Ta en samtale om hva som er spesielt for venterom på dyreklinikker. Eksempler på temaer er at mange arter er samla, dyrene kan ha dårlige minner og være redde, dyrene kan være syke, nyoperert eller på annen måte sårbare, dyreeiere kan være i sorg, det kan overføres smitte mellom dyr, og dyrene har liten mulighet for å utøve naturlig atferd og unngå uønskede møter.

Snakk om hvilke forventninger dere har til utforming av inngangsparti og venterom. Se gjennom eksemplene fra denne dyreklinikken.

Inngangsparti – eksempler fra en dyreklinikk

Venterom – eksempler fra en dyreklinikk

Har du sett noen smarte løsninger på dyreklinikker? Hvordan så det ut?

Eksempler kan være skillevegger, størrelse, støy, lys, utstyr, underlag, godbiter, oversikt, rutiner, gangareal for inn og ut, soner og lufteområde. Diskuter gjerne også fordeler og ulemper ved å ikke ha venterom, men resepsjonsluke på yttervegg og adgang rett til behandlingsrom.

Gå også gjennom fagstoff om hundens språk og ansiktsuttrykk.

Ta en prat om hvordan en hundeeier best kan forberede hunden på transport med bil eller kollektivtransport. Stikkord er trening, bur, belønning og godbiter, lufting, underlag i buret, sikkerhet og sikring av hunden i bil, feromoner, utstyr og positive besøk på klinikken uten at hunden har time.

Praktiske ting

Ring klinikken for avtale. Pass på at det er når det forventes kunder.

Antall bør tilpasses venterommet størrelse. Noen venterom er så store at de kan ta i mot 8–10 observatører.

Vær forberedt med noe å notere på. Gjør en avtale om hva dere noterer på – mobil eller ark.

Husk at på en klinikk skal man være diskret. Kundene skal ikke føle seg observert, og man skal ikke snakke om kundene slik at de eller andre hører det. Flytt deg rundt i lokalet. Ikke ta opp plass som kundene skal ha. Legg yttertøy og sekker i en bil eller på et rom.

Ikke ta kontakt med noen dyr. Snu deg vennlig bort dersom hunder hilser på deg og hold hendene inntil kroppen.

Ikke ta bilder. Husk også at du skal overholde taushetsplikten som om du arbeidet på klinikken.

Oppgave

Sett av en klokketime til observasjon av inngangsparti, resepsjon, venterom og butikk.

 • Observer atferd hos hundene. Eksempler er kropp, bevegelser, om de spiser godbiter, skjelving, røyting, flassing, pesing, lyder, hode- og ørebevegelser, halen, bust på ryggen, spatelformet tunge, tungeslikk, gjesping, om du kan se det hvite på øyet og om den er rødsprengt i blikket, store pupiller, om den strammer musklene i ansiktet, vender hodet bort fra andre, løfter en frampote og har bekymringsrynker.
 • Legg merke til hundeeierens atferd og samspill med hunden. Bidrar hundeeieren til å skjerme hunden sin fra andre? Bidrar hundeeieren til at andre ikke blir forulempet av egen hund? Følger hundeeieren godt med på hunden sin? Er de sensitive for hundens ønsker? Eller ber de kanskje hunden sitte når den helst vil stå oppreist, klar til flukt?
 • Legg også merke til de ansattes atferd. Kanskje de lukker dører mykt og snakker og beveger seg på en måte som unngår å skremme dyrene? Kanskje de gir godbiter og lar hunden hilse på dem?
 • Se på inngangspartiet. Hva finnes utenfor? Hvor luftes hundene? Kan du enkelt se om det er en hund på den andre siden av døra? Er det skilt om forventede regler? Er døra lett å åpne når du har noe i hendene?
 • Se på venterommet. Er det satt fram godbiter? Har vekta et sklisikkert underlag? Kan man skjerme hunden? Kan kattebur settes høyt? Finnes det soner for ulike arter? Kan man velge ulike ruter for å transportere dyrene gjennom? Blir det trengsel foran resepsjonen?

Ta notater underveis.

Sett av tid til slutt der dere kan samle alle og gå gjennom hva hver enkelt observerte. Gå gjennom hvert enkelt spørsmål til innleveringa, slik at det er god mulighet for å notere detaljer og supplere det dere har skrevet. Snakk om hva som fungerte godt, og hva som kunne vært endret. Hvordan kunne utstyr og innredning vært utformet for å minske stress for hunder og andre arter? Hvordan kan dyreeiere bidra til å redusere stress hos dyr?

Innlevering

 1. Lag en liste over atferder du observerte på hundene.
 2. Lag ei liste over råd for å forberede hunder på transport.
 3. Gi eksempler på hvordan gode inngangspartier bør være utformet.
 4. Gi eksempler på hvordan gode venterom bør være utformet og utstyrt.
 5. Lag ei liste med minst fem råd til hundeeiere om "Hvordan opptre i venterom".
 6. Beskriv kort en dårlig opplevelse med besøk hos veterinær eller dyrepensjonat. Kom med fem forslag til hvordan besøket kunne blitt bedre.

Relatert innhold

Ved å gjenkjenne stressignaler i ansiktet til dyr kan du bli bedre på å fremme dyrevelferd, trygghet og sikkerhet.

CC BY-SASkrevet av Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver for dyrefagarbeideren