Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til miljøberiking

Vi skylder dyrene våre å gi dem gode og spennende miljøer i våre dyrehold. Bli god på å tilby dyr miljøberiking.
Gibbon som henger i ei grein. Den spiser frukt som den må plukke ut av et nett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1 – Utforsk berikingsideer

Se en film på YouTube som handler om . Gode søkeord: "environmental enrichment", "zoo enrichment", "farm enrichment", "enrichment toys for animals", "animal enrichment", "canine enrichment", "feline enrichment", "equine enrichment", "swine enrihment", "cow enrichment", "poultry enrichment".

Hva slags type miljøberiking er utført? Hvilken art/arter er berikinga ment for? Hvilke atferder ble stimulert med denne aktiviseringa? Diskuter kvaliteten på berikinga og hvilken type beriking det er.

Oppgave 2 – Gjennomfør miljøberiking

Gjennomfør miljøberiking for et dyr. Hvilken type miljøberiking har du brukt? Hvilke nye atferder viste dyret? Viste dyret større atferdsrepertoar? Hvor mye tid brukte dyret på berikinga?

Oppgave 3 – Beskriv stereotypier i dyrehold

Søk på YouTube etter videoer med og unormal atferd i fangenskap. Tips til søkeord: "stereotypic and abnormal behaviour", "overgrooming and selfmutilation", "pacing and circling", "cribbing and weaving".

Se filmen og beskriv hvilke stereotypier du ser. Hvilket tror du at ikke er dekket? Kan stereotypien skade dyret på kort eller lang sikt? Hvordan ville du ha endret miljøet for å få fram mer naturlig atferd hos dyret?

Oppgave 4 – Observer stereotypier i dyrehold

Beskriv hva du ser. Mål gjentagelser over tid. Hvor stor del av døgnet gjør dyret stereotypien? Finnes det merker i miljøet av stereotypien, slik som opptråkkede stier, bitemerker, merker på veggene?

Hvilket atferdsbehov tror du at ikke er dekket? Kan stereotypien skade dyret på kort eller lang sikt? Hvordan ville du ha endret miljøet slik at du får fram mer naturlig atferd hos dyret? Hva er gjort i dyreholdet for å hjelpe dyret til å mestre miljøet bedre?

Oppgave 5 – Lovgiving

Hva sier dyrevelferdsloven, forskrifter eller veiledere om stimulerende miljøer?

Myndighetene stiller for eksempel krav om strøbad, vagle og reir til verpehøns. Hvilke krav til beriking, innredning og miljø står i forskrifter om velferd for de artene du jobber med?

CC BY-SASkrevet av Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 20.05.2020

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver for dyrefagarbeideren