Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Spill Alias med begrep fra eng og fôrdyrking

Har du spilt Alias noen gang? I denne oppgaven skal du forklare ord etter reglene i spillet Alias. Det er en morsom og lærerik måte å øve inn fagbegreper på.
En gruppe med ungdommer sitter rundt et bord og jobber. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forklar et ord uten å bruke ordet

Alias er et spill som går ut på å forklare ord til medspilleren på samme lag uten å bruke selve ordet. I originalversjonen skal man for eksempel forklare ordet BUSS, og da kan man si: kollektivt kjøretøy som frakter personer, motorisert, stopper på holdeplasser osv. I denne versjonen skal dere forklare fagbegreper uten å bruke selve ordet.

Slik spiller dere

Dere deler klassen inn i grupper på fire, som igjen deles inn i to par. Da er to og to på lag og spiller mot det andre paret i firergruppa. Gruppa får utdelt fagbegrepene av læreren. Hvert lag får ett minutt per tur til å forklare fagbegrepene til hverandre. De to som ikke er på det aktive laget, passer tida. Laget gjetter så mange ord som mulig på ett minutt og får ett poeng for hvert ord de gjetter riktig. Laga spiller annenhver gang helt til alle lappene er brukt opp. Det laget som har flest riktige, er vinneren innenfor firergruppa.

Forklar begrepene:

 1. natureng
 2. innmarksbeite
 3. kultureng
 4. kulturlandskap
 5. fulldyrka
 6. beitepusser
 7. engbelgvekster
 8. overflatedyrka
 9. gjenlegg
 10. grønnfôr
 11. grovfôr
 12. forgrøde
 13. dekkvekst
 14. breisåing
 15. plansilo
 16. drenering
 17. frøblanding
 18. tårnsilo
 19. radsåing
 20. biologiske skader
 21. rundballer
 22. ensilering
 23. fysiske skader
 24. fôrhøster

Kopioriginal, lapper med begrepene:

Alias med begreper.

Filer

CC BY-SASkrevet av Caroline Eriksen Krilic og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster