Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei allsidig næring, med en stor variasjon av fartøyer, redskaper, fangstområder og kundegrunnlag.