Hopp til innhold

Fagstoff

Planteplankton – grunnlag for alt liv i havet

Om lag halvparten av primærproduksjonen globalt skjer i havet. Her står de mikroskopiske planteplanktonorganismene for så å si all produksjon, og danner grunnlaget for nesten alt liv i verdenshavene. I grunne farvann er tang og tare er viktige produsenter, mens store trær er viktige på land.
Mikroskopbilde av planteplankton. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Elektronmkroskopbilde av Coccolithus planteplankton. Foto.

HVA ER PLANKTON?

Plankton består av et variert spekter av levende organismer som tilbringer hele eller deler av livssyklusen drivende i de frie vannmassene. Begrepet plankton er et gresk ord som betyr «det som er skapt for å vandre eller drive».

Vi deler planktonet inn i to hovedgrupper: dyreplankton, eller zooplankton, og planteplankton, eller fytoplankton.

Videre deler vi dem inn i en rekke ulike grupper, ut fra både slektskap, størrelser og livssyklus.

HOLOPLANKTON: organismer som lever som plankton hele livet.

MEROPLANKTON: organismer som har et planktonstadium som del av livssyklusen.

Følger strømmen, men noen kan svømme

Planteplanktonet er i all hovedsak prisgitt vannstrømmene, selv om mange har flageller (pisketråder) som gjør dem i stand til aktivt å bevege seg opp i den .

Flest autotrofe, men også noen miksotrofe og heterotrofe arter

Klokkeformet plankton i vann. Foto.

Vi kjenner i dag omtrent 100 000 planteplanktonarter i havet. De fleste av disse er autotrofe: De produserer organiske karbonforbindelser fra karbondioksyd (CO2) og vann (H2O) gjennom fotosyntese.

Les mer om fotosyntesen.

Det finnes også planktonorganismer som er . Videre finnes det arter i samme slekt hvor enkelte planteplankton er . De mangler fotosyntetiserende pigmenter og fungerer derfor som dyreplankton. Innen dinoflaggelatslekten Dinophysis, en slekt med arter som har en karakteristisk krukkeaktig form, finner vi både autotrofe, miksotrofe og heterotrofe arter.

Film

I filmen forteller forsker Lars Naustvoll ved havforskningsinstituttet om planteplanktonet som er samlet inn underveis i havforskningstoktet mellom Bergen og Grønland. Han viser også eksempler på mikroskopbilder som han har tatt av planteplankton samlet gjennom dette toktet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Frank Emil Moen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Havet