Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Feltarbeid: tidevann

Tidevannet er forårsaket av at månen og sola med sin tyngdekraft trekker på vannet på jorda. Tidevannet varierer mye langs kysten vår. Mens tidevannsforskjellen er nesten null i Sørvest-Norge, er den flere meter i nord. Når tidevannet er på sitt høyeste, kalles det «flo». Lavvann kalles «fjære».
En falleferdig brygge står i fjæra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette feltarbeidet skal dere undersøke hvordan tidevannet endrer seg i en viss periode. Dere skal også registrere hvilke organismer dere finner i tidevannssonen.

Utstyr

Framgangsmåte

 1. Sneglehus, fjærerur og blæretang kommer til syne på en stein i fjæra. Foto.

  Bruk en stor linjal som tidevannsmåler. Fest tidevannsmåleren til en bryggepåle eller i bunnen. Hvor lang linjalen må være, er avhengig av tidevannsforskjellene i området.

 2. Monter tidevannsmåleren slik at dere med jevne mellomrom kan lese av hvordan vannstanden beveger seg. Husk at dere må vite hvor vannstanden er sammenlignet med lav- og høyvann når dere starter målingene. For å beregne tidevannet der dere bor, kan dere bruke tidevannstabell fra Statens kartverk.
 3. Les av vannstanden ved starttidspunktet og med jevne mellomrom hele dagen, for eksempel hver halvtime. Lag en tabell, og noter klokkeslett og vannstand som +cm eller –cm i forhold til «nullpunktet» (da dere startet).
 4. Mellom målingene kan dere undersøke tidevannssonen i ekskursjonsområdet og finne typiske organismer som lever i denne sonen.
 5. Lag en artsliste og en skala (f.eks. fra 1 til 5) som angir hvor tallrike organismene er. Ta bilder av noen av organismene dere finner.

Til ekskursjonsrapporten

 • Stemte målingene deres med det tidevannsberegningen viste?
 • Hvis de ikke gjorde det: Hvordan var avviket, og hvorfor tror dere det ble slik?
 • Hvor mye bevegde vannstanden seg i perioden dere målte?
 • Hvilken betydning har tidevannet for livet i fjæra?
 • Hvilke organismer fant dere i tidevannssonen?
 • Var det noen arter som dominerte kraftig?
CC BY-SASkrevet av Alf Jacob Nilsen.
Sist faglig oppdatert 15.04.2021

Læringsressurser

Havet