Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Yrke i bransjenChevronRight
 4. Fagarbeidar i industriell matproduksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fagarbeidar i industriell matproduksjon

Næringsmiddelindustrien er med sine om lag 50 000 tilsette den nest største industrien i landet. Tungt manuelt arbeid har over tid blitt erstatta av avansert teknologi. Avansert produksjonsutstyr stiller strengare krav til høg kompetanse, og behovet for unge fagutdanna er derfor aukande.

Nidar sjokoladefabrikk. Foto.

Kva gjer ein fagarbeidar i industriell matproduksjon?

Som fagoperatør vil du kunne jobbe med alt frå produktutvikling til kvalitetssystem for trygg matproduksjon. Du styrer produksjonslinjer med avansert teknologi og har ansvaret for laboratorieanalysar som skal vareta mattryggleiken.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • varemottak og kontroll av råvarer
 • planleggje og styre produksjonen frå start til slutt
 • betene maskiner og anna høgteknologisk utstyr
 • utføre kvalitetskontrollar
 • bruk, vedlikehald og enkel reperasjon av maskiner og utstyr

Kvar kan eg jobbe?

Næringsmiddelindustrien er stor, og arbeidsmarknaden ber preg av dette. Her kan du velje mellom ei rekkje spennande forgreiningar med produksjon av alt frå sjokolade, øl, mineralvatn, kornprodukt, vin, brennevin og iskrem, til mjølkeprodukt, tobakk, hermetikk og salat, og vidareforedling av kjøt og fisk. Industrien går mot færre, større og meir spesialiserte produksjonsanlegg og treng stadig nye fagutdanna.

Ein dugande fagarbeidar i industriell matproduksjon:

 • har interesse for produksjonsprosessar
 • jobbar nøyaktig og planmessig
 • er godt organisert
 • har gode kunnskapar om råvarer
 • har gode kunnskapar om datateknologi og produksjonsprosessar


Les meir om fagarbeidar Industriell produksjon:

Vil bli fagarbeidar i industriell matproduksjon

Fagarbeidar Industriell matproduksjon på utdanning.no

Læringsressursar

Yrke i bransjen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter