Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Yrke i bransjenChevronRight
 4. ErnæringskokkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ernæringskokk

Ernæringskokkfaget byggjer på kulturen og tradisjonane til hushaldningsskulane. Der la ein vekt på kva maten hadde å seie for befolkninga si helse, og å utnytte ressursane på rett måte og bruke og bevare lokale og nasjonale mattradisjonar.

Kokke arbeider over gryte på kjøkkenet. Foto.

Ernæringskokken har ei viktig oppgåve i å bidra til å redusere kosthaldsrelaterte helseskadar gjennom informasjons- og rettleiingsarbeid.

Kva gjer ein ernæringskokk?

Som ernæringskokk varetek du matomsorga for personar som av ulike årsaker, for kortare eller lengre tid, ikkje kan ha ansvaret for sitt eige matstell. Du skal kunne planleggje, produsere, distribuere og by fram alle måltid ein person treng i løpet av eit døgn. Mattilbodet skal oppfylle gjeldande ernæringsmessige kriterium, offentlege retningslinjer og behovet til kvar einskild. Du skal vere i stand til å lage mat som gir positive opplevingar, til både friske og sjuke.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • komponere rettar og menyar i samsvar med offentlege retningslinjer
 • ta omsyn til ulike diettar og spesialkostar
 • produsere varm og kald mat i store kvanta
 • nytte ulike typar råvarer og tillagingsmetodar
 • produsere og distribuere alle måltid som inngår i heildøgnsforpleiing
 • bruk og vedlikehald av maskiner og utstyr
 • ha eit godt reinhald og ein god produksjonshygiene

Kvar kan eg jobbe?

Som ernæringskokk kan du jobbe innanfor fleire delar av helse- og omsorgssektoren. Til sjøs, offshore, i forsvaret og på internat. Faget stiller strenge krav til ei generell forståing for alle aspekt av matlaginga.

Ein dugande ernæringskokk:

 • er glad i å lage mat
 • er gjerne kreativ og har estetisk sans
 • jobbar effektivt og planmessig
 • har gode kommunikasjonsevner og jobbar godt i team
 • har god kontroll på kostnadane
 • forstår godt kva ernæringsmessig vekt maten har

Meir informasjon om yrket finn du på:

Om ernæringskokkfaget på vilbli.no

Ernæringskokk på utdanning.no

Læringsressursar

Yrke i bransjen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter