Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. ATP-godkjenningsbevisChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

ATP-godkjenningsbevis

Her lærer du kva dokument du må handtere ved transport av lettskjemde matvarer.

Larerarbeider viser frem kjøttvarer i plastkasser. foto.

Ved transport av lettskjemde matvarer skal transportmateriellet vere ATP-godkjent. Samtidig skal godkjenningsbeviset følgje med under transport og leggjast fram for Tollvesenet ved grensepassering. Vi finn reglane i Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler.

§ 1. Ved transport av kjølte, fryste og dypfryste næringsmidler samt lett bedervelige næringsmidler som er angitt i bestemmelsene gitt i medhold av § 2, skal kun nyttes transportmateriell som er godkjent og merket ifølge traktat om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP) når næringsmidlet:

a) innføres til Norge ved

  • transport på vei eller jernbane
  • sjøtransport som er kortere enn 150 km under forutsetning av at næringsmidlene uten omlasting transporteres i det materiell som benyttes for transport på land og at sjøtransporten skjer i tilknytning til forutgående og/eller etterfølgende transportetapper på land

b) på samme måte utføres fra Norge for innførsel til land som har tiltrådt ATP-traktaten.

§ 6. Ved grensepassering skal gyldig ATP-sertifikat forevises Tollvesenet.

§ 7. Kan gyldig ATP-sertifikat for transportmiddelet ikke forevises Tollvesenet, er det forbudt for varemottakeren å iverksette lossing eller på annen måte forføye over varepartiet med mindre det lokale næringsmiddeltilsyn har undersøkt varene og gitt tillatelse til dette.
FRC-godkjent kjøretøy
FRC-godkjent køyretøy.

I Noreg bruker dei fleste FRC-godkjent materiell til termotransport. For nytt utstyr gjeld godkjenninga maksimalt i seks år. Etter dette kan utstyret godkjennast for vidare bruk i maksimalt tre år. Første bokstav F betyr at køyretøyet er utstyrt med mekanisk kjøleanlegg. Andre bokstav R betyr at køyretøyet har rik isolasjon, det vil seie at køyretøyet er godkjent for termotransport. Siste bokstav C fortel kva temperaturklasse køyretøyet er sertifisert for. For klasse C skal temperaturen i termoskapet kunne regulerast mellom +12 °C og -20 °C.

Læringsressursar

Fraktdokumentasjon