Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fellesskapstillatelse og CEMT-tillatelse

På samme måte som gyldig sertifikat og yrkessjåførbevis er nødvendig for føreren, er gyldig fellesskapstillatelse nødvendig for transportvirksomheter som driver yrkestransport i EU-/EØS-området.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
EU-/EØS-/EFTA-området.

EU-/EØS-/EFTA-området.

Fellesskapstillatelse

Alle som driver yrkestransport med gods innen EØS-området, må, i henhold til handelsavtalen (EØS-avtalen) som Norge har inngått med EU, ha fellesskapstillatelse. Kopi av fellesskapstillatelsen skal ligge i kjøretøyet under transport. Handelsavtalen gir norske transportører rett til

  • transport mellom Norge og et land innenfor EU-/EØS-området
  • transport av gods i transitt gjennom et EU-/EØS-land
  • midlertidig kabotasje (transport av gods i et annet EU-/EØS-land)

I tabellen kan du se hvilke land som inngår i EU-, EØS- og EFTA-området:

Farge Handelsunion Handelsavtaler Land
Rødt EU Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritannia, Hellas, Portugal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania
Gult EØS Norge, Island og Liechtenstein
Turkis EFTA Sveits

CEMT-tillatelse

En fellesskapstillatelse er ikke alltid tilstrekkelig. Om du skal kjøre til og fra et land utenom EU-/EØS-/EFTA-området, må du ha en CEMT-tillatelse fra et land som er medlem av den europeiske transportministerkonferansen, eller ITF, som dette internasjonale samarbeidsorganet heter nå. CEMT-tillatelser får du fra Statens vegvesen ved behov.

Eksempel

Om en norsk sjåfør skal kjøre fra Kirkenes til Russland, må sjåføren ha med seg en CEMT-tillatelse. Grunnen er at Russland ikke er medlem av EU, samtidig som både Norge og Russland er medlemmer av ITF. Du finner en oversikt over landene som er medlem av ITF her.

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon