Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farleg godsChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vegtransport av farleg gods

Med farleg gods meiner vi først og fremst stoff som er brannfarlege, eksplosive, giftige, radioaktive, etsande, oksiderande og så vidare, med andre ord stoff som kan gi katastrofale skadeverknader om det skulle skje uhell.

Bil med oransje skilt. Foto.
Det oransje skiltet (utan tal) viser at denne lastebilen fraktar farleg gods.

Heldigvis er ulykker med farleg gods nokså sjeldne. Dei fleste ulykker skjer faktisk i samband med lasting og lossing. Men skjer det først noko, kan konsekvensane bli store.

Det er i stor grad korleis ein handterer det farlege godset, som avgjer kor farleg det er. Oppgåva di er altså vere medviten om ansvaret ditt. Du må vite kva reglar som gjeld for ulike typar farlege stoff og transportar, og du må sørgje for at du alltid følgjer desse reglane.

Læringsressursar

Vegtransport av farleg gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter