Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. Døme på andregradsfunksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Døme på andregradsfunksjon

I dette dømet ser vi på praktisk bruk av ein andregradsfunksjon i samband med utrekningar av kostnader i ei bedrift.

Ei bedrift produserer x einingar av ei vare per dag.

Funksjonen K gitt ved Kx=0,25x2+500

viser kostnadane (kroner) ved produksjon av x einingar.

Bedriften kan maksimalt produsere 200 einingar per dag.

Dei produserte einingane blir selde for 45 kroner per stk.

Inntektene er då gitt ved Ix=45x

Fortjeneste er differensen mellom inntekter og kostnader, og fortjenesta O er difor gitt ved

Ox=Ix-Kx.

Nedanfor har vi teikna grafane av K, I og O, og markert nokre punkt.

Graf kostnad, inntekt, fortjeneste

Skjeringspunkta mellom grafane av K og I viser at kostnadane er like store som inntektene ved produksjon av 12 einingar og ved produksjon av 168 einingar. Fortenesta er då lik null, og grafen av O har nullpunkt for x=12 og x=168.

Ved produksjon av mindre enn 12 einingar eller fleire enn 168 einingar er kostnadene større enn inntektene og fortenesta er negativ. Bedrifta taper pengar.

Grafen til O har toppunkt (90, 1525). Bedriften når maksimal fortjeneste ved å produsere 90 einingar per dag. Fortjenesta per dag er då 1525 kroner.

Læringsressursar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter