1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HMSChevronRight
 5. Vernerunde på arbeidsplassenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vernerunde på arbeidsplassen

Systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid er eit krav i internkontrollforskrifta. Vernerundar er eit tiltak i dette arbeidet.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.
HMS-lover og reglar (kollasj)

Dette skal vi gjera:

 1. Inviter verneombodet på skulen til klassen for å fortelja om korleis skulen driv systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid. Førebu spørsmål, og noter undervegs.
 2. Del klassen i grupper på tre og tre.
 3. Kvar gruppe vel ein bygning på skulen og planlegg ein vernerunde i denne bygningen. Det kan vera ein verkstad, eit utstyrslager eller ein driftsbygning. Eit skulebygg med undervisningsrom kan også brukast.
 4. Finn ut kven som arbeider i den aktuelle bygningen.
 5. Kva arbeidsoperasjonar vert utførte i bygningen?
 6. Kva risikomoment må de vera merksame på?
 7. Kva verneutstyr skal vera der?
 8. Lag sjekklister.
 9. Gruppene går vernerunde i «sin» bygning. Noter!
 10. Diskuter resultata.

Etter denne økta kan du:

 • forklara kva eit verneombod gjer
 • forklara kva ein vernerunde er, og kvifor det er viktig
 • finna manglar i ein bygning
Vurdering:

Du får ingen karakter etter denne økta, men det vi har lært i dag, vert testa seinare i ein munnleg/praktisk prøve.

Læringsressursar

HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter