Hopp til innhald

Oppgåve

Kor går grensa? Metoo og mediemakt

Er det greit å halde deg i handa, kysse deg i håret eller ta deg på låret, sjølv om du har sagt "nei takk"? Kva betydning har sosiale medium og nyheitsmedia hatt for korleis vi forstår seksuell trakassering?

Set deg inn i saka og skriv ein fagtekst om media si makt og metoo.

Metoo starta som ein kampanje i sosiale medium i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Sidan den gongen er det blitt enklare å gi beskjed om overtramp, og rutinar for behandling av trakassering er komne på plass i veldig mange organisasjonar.

1 Diskuter: Kor går grensa?

"Kvinner og jenter over heile verda har støtta #metoo-kampanjen. Mange politikarar og kulturkjendisar har blitt avslørt for oppførselen sin og har måtta forlate stillingane sine. I Frankrike meiner somme at det no har gått for langt, og at menn må få lov til å flørte."

  • Diskuter i grupper, gjerne på tvers av kjønn: Kor går grensa?
  • Kor går linja mellom trakassering og flørt?
  • Når skal vi seie ifrå om at noko ikkje er greitt?

3 Sjå videoen og gjer nettsøk

Gjer søk på "#metoo" i ulike søkemotorar, i avisdatabasar, mediehus og i sosiale medium. Prøv å finne svar og gjere deg opp ei meining om følgjande spørsmål:

  • Kva handlar dei siste sakene som omtalar metoo om? Når er dei frå?
  • Kva for vinklingar finn de i journalistiske saker om metoo i media?
  • Plukk ut nokre kjelder som du set deg grundig inn i og presenter for andre.

4 Diskuter

  • Kva for betydning hadde sosiale medium for utbreiinga av #metoo-kampanjen i 2017?
  • Kva for betydning har tradisjonelt journalistisk arbeid for metoo og seksuell trakassering?
  • Kva har media si makt å gjere med metoo-kampanjen? Kvifor må media passe på å balansere makta si i metoo-saker?

5 Skriv

  • Skriv ein fagtekst med tittelen: Media si makt og metoo si betydning for individ og samfunn. Formuler ein avgrensa problemstilling og bruk kjeldereferansar i teksten.
Sist oppdatert 16.12.2019
Skrive av Albertine Aaberge

Læringsressursar

Kropp og seksualitet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?