Hopp til innhald

Sørsamisk som andrespråk, samisk 4 (BF) - BETA

4. boelhke: Skuvlesne

Her lærer du hvordan du snakker om hverdagen din på skolen. Lær å snakke om skole, timeplan og fag. Lær også noen ord og uttrykk som kan være nyttige i samisktimene.

Læringsressursar

4. boelhke: Skuvlesne

Fagstoff