Hopp til innhald

Sørsamisk som andrespråk, samisk 4 (BF) - BETA

3. boelhke: Mov fuelhkie

I samisk kultur er familien og slekten viktig. Her lærer du hvordan du benevner ulike slektninger. I tillegg lærer du å snakke om ulike yrker og å beskrive en hund.

Læringsressursar

3. boelhke: Mov fuelhkie

Fagstoff