Hopp til innhold

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Fagarbeidar og arbeidstakar

Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs

Tverrfagleg samarbeid

For å gjere ein god jobb som barne- og ungdomsarbeidar, har du behov for eit nettverk av samarbeidspartnarar. Du har behov for å samarbeide både med dei andre som arbeider på same arbeidsplass som deg og med eksterne personar og instansar.

Læringsressurser

Tverrfagleg samarbeid